Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen

Föreningens officiella adress:

Furustadsvägen 577, 291 98  Villands Vånga

Ordförande

Kaj Göransson                                         0709-30 03 11

kaj.goransson@outlook.com

V. ordförande

Mona Månsson                                       0708-53 08 28

mona.mansson@hotmail.com

Kassör / Sekreterare

Lena Hammerli                                       0733-93 90 93           

lena.hammerli@telia.com

Ledamot

Mats Olsson                                              0768-14 13 94

mats@vangaplantor.se

Ledamot

Nilla Ekdahl                                               0768-09 43 92

nilla.viktoria.ekdahl@gmail.com

Ledamot

Britt-Marie Svensson

bittesvensson42@gmail.com

Ledamot

Kristina Göransson                                0761-39 44 75

goransson.kristina@gmail.com

Ledamot

Karin Norvell                                            0725-66 08 30

karin.norvell@gmail.com

Suppleant

Bengt Persson                                          0733-55 62 00

appleblomman@gmail.com

 

Information om Arkelstorps Brunn

0739-11 44 33

info@brunnen.nu