Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Hälsoträdgård

Hälsoträdgård

Vår ide är att återuppliva den gamla brunnsmiljön, genom att restaurera anläggningen och inrätta en medicinska hälsoträdgård, baserad på modern forskning och beprövad erfarenhet. En uppskattning gjord av forskare på SLU i Alnarp är att ca 300 000 personer i Sverige har behov av medicinska hälsoträdgårdar och behandling i dessa.