Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Trädgårdsterapi

Både i Sverige och andra länder växer trädgårdsterapin som behandlingsform vid utmattning och psykiska problem. Trädgårdar har ansetts vara läkande platser i minst 2000 år, men först nu börjar forskare förstå varför vi mår så bra av dem.

Diane Relf hävdar att ett fruktbart samspel mellan människa, aktivitet och miljö är särskilt lätt att finna genom arbete i trädgård.

Trädgården har fyra viktiga värden för oss:
Naturens storhet. Att uppleva naturens skönhet, årstidsväxlingar och olika former av liv för att vi fascineras och slappnar av. I detta stora sammanhang reduceras våra egna bekymmer.
Vårt beroende av växter. Hela mänsklighetens existens, vår överlevnad på jorden baseras på växtligheten. Genom att odla uppnår vi tydliga nyttigheter, och kan erbjuda oss själva samt våra familjemedlemmar och vänner mat av högsta kvalitet.
Vårt behov av att vårda. Att sköta om en planta ger livet en särskild dimension. När vi vårdar plantan och ser den växa skapar det anknytning till naturen.
Vårt behov av social kontakt. Genom att arbeta i trädgården tillsammans med andra, skapas naturliga kontaktytor med andra människor.

I naturens famn
I mindfulnessmetodiken finns också en renodlad kärna av många av de principer som är verksamma i trädgårdsterapin. Att öva sig i att vara i nuet och att koncentrera sig på sina sinnens olika intryck är en metod för återhämtning och läkning som människor i många kulturer känt till, och använt sig av, i alla tider.
I barnets utveckling är kontakten med den tillräckligt goda modern/föräldern central. Modern spädbarnsforskning visar den enorma betydelsen som trygg anknytning har för barnets vidare utveckling. Bekräftelse och kärlek ger den självkänsla som behövs för att våga växa och utforska världen. Föräldern ger gradvis barnet allt större frihet och låter det utvecklas mer och mer till en självständig individ. Under uppväxten finns ett ständigt behov av att regelbundet återvända till den trygga basen hos föräldern för påfyllning av närhet, näring och omsorg.
Den vuxna människans behov av återhämtning i en lugn och närande miljö liknar det lilla barnets. Kanske är det ”tankningen” vid den trygga basen – naturens famn – som behövs för att det inbyggda programmet för läkning och vidare utveckling ska gå i gång hos oss också. Kanske ligger det en djup neurobiologisk sanning i att jorden benämns vår ”moder”.
Vaken vila
De lugna sysslorna i trädgården och promenaderna i naturen gen en skön, vaken vila. I skog, park och trädgård släpper man den krävande fokuserade uppmärksamheten och kopplar om till den vilsamma sortens uppmärksamhet. På EEG (mätning av hjärnans aktivitet) kan man se att de elektriska vågorna i hjärnan då ändras till vilomönster. Detta är mycket viktigt för deltagarens återhämtning. Hjärnan behöver vila eftersom sömnen ofta varit otillräcklig under en längre tid. Den återhämtningen hon kan få i naturen påverkar inte dygnsrytmen negativt.

 

Patrik Grahn I DN

Hälsoträdgårdens åtta Karaktärer

 

 

 

 

Info om Hälsoträdgården

0739-11 44 33

info@brunnen.nu