Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Projekt

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om ett projektstöd för projekt ”Arkelstorps Brunn fullt tillgängligt”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka bygdegårdens tillgänglighet.

Målet med projektet är att möjliggöra för besökare, med funktionsvariation, att få tillgång till hela huvudbyggnaden. Genom att öppna upp platsen för en bredare målgrupp, säkerställs att Arkelstorps Brunn och dess kulturhistoria bevaras in i framtiden.

Motivering

Länsstyrelsen Skåne bedömer att din ansökan ryms inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och har prioriterat den i enlighet med nationella och regionala urvalskriterier som bygger på målen i programmet och Länsstyrelsen Skånes handlingsplan för programmet.

 

 

 

Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening

Projektet handlar om att planera och etablera en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorp. Med medicinsk personal i en lugn och behaglig miljö, kan Hälsoträdgården fungera som ett behandlings- och rehabiliteringshjälpmedel vid olika former av ohälsa.

Projektet anknyter till platsens historia, då Arkelstorps Brunn fungerat som badinrättning med medicinsk personal på plats, men angriper dagens problematik med förnyade kunskaper. Genom rehabiliteringsverksamheten är det övergripande målet att hjälpa sjukskrivna personer tillbaka till arbete och arbetslösa personer in på arbetsmarknaden.

Under projektets genomförande ska trädgården anläggas på en skogstomt på ca 4000 kvm enligt ett koncept, ”De åtta karaktärerna”, med slingrande gångar, livfullt vatten, fruktlund, orangeri, bad och eldplats mm. Då detta är ett pilotprojekt kommer även forskning på behandlingsresultat av verksamheten göras av SLU Alnarp.

Samarbete finns med FINSAM och dess intressenter Region Skåne, Arbetsförmedlingar, Försäkringskassor och kommuner, med NAHC landskapsarkitektur, SLU, lokala entreprenörer och enskilda.

Projektfakta och bedömning:

Projektnamn: Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården
Sökande: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening, 838200–3351
Journalnummer: 2018–1998
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största del medför nytta för verksamheter på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 261 poäng (avslagsnivå 260p).
Motivering: ”Projektet är ett intressant, lokalt trädgårdsprojekt som kan stärka Arkelstorp som ort och starkt bidra till att profilera området. Projektet skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och utvecklar verksamheten på bygdegården genom att återuppliva den gamla brunnsmiljön med friskvård och hälsovård. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 672 790 kr, varav 750 000 kr finansieras med projektstöd, 250 000 kr finansieras med LAG-pott och 672 790 kr är privat finansiering. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 316 800 kr.
LAG finansierar 59,78 % av utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Bild: Skiss för Hälsoträdgården på Arkelstorp Brunn.

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen Skånes beslut om projektstöd för ”Kulturgärning i Arkelstorps Brunn” inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en helhet, med den bevarade huvudbyggnaden och kulturvärdena som finns i dess omgivningar.

Målet med projektet är att återställa området till dess ursprungliga skick.

Projektet består i restaurering av gamla stengärden på området, inköp och uppsättning av handpump för bevattning samt inköp och uppsättning av skyddsräcke i järn vid en utsiktsplats.

 Motivering

Länsstyrelsen Skåne bedömer att din ansökan ryms inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 och har prioriterat den i enlighet med nationella och regionala urvalskriterier som bygger på målen i programmet och Länsstyrelsen Skånes handlingsplan för programmet.

Budget/Finansiering

Projektets totala budget är 306 920 kronor varav 207 171 kronor är ett projektstöd från Landsbygdsprogrammet 2014–2020, 69 057 kronor från Kristianstads kommun och 30 692 är egen finansiering.

 

Information om Arkelstorps Brunn

0739-11 44 33

info@brunnen.nu