Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Gamla bilder

Ett urval av en unik bildsamling. Ägare: Åke Andersson, Arkelstorp.

Äldsta bilden av den första Brunnsanläggningen. Byggnaden brann ner år 1906.
Det nya Badhuset uppfördes och stod klart 1911, på samma plats som det tidigare nedbrunna.
Fotograf John Bengtsson med fru Anna Stina. John fotograferade många vyer över Arkelstorp under 1910-1920 talen.
Badhuset från en annan vinkel.
Välkomnande entré till Brunnsområdet.
Badgäster tidigt 1900-tal.
Brunnsparken
Samtidigt som Badhuset uppfördes byggdes även det nuvarnade Brunnspensionatet eller den s. k. Brunnsrestaurangen, vilken stod klar 1915.

 

Brunnspensionatet
Vy över Badhuset och trädgården framför Brunnspensionatet
Utsikt
Brunnsvillan var ett av de hus som Arkelstorps Brunns AB ägde där personal och gäster bodde.
Även Villa Solhäll användes i verksamheten av Arkelstorps Brunns AB, för gäster och personal.