Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bildgalleri före och efter

Dokumenterade bilder för att visa hur vi byggt upp hälsoträdgården från grunden. Vi påbörjade grundarbetet 2019-03-04. Platsen bestod mestadels av skog och är kuperad med stora stenpartier och slänter. Allt var igenvuxet så ett stort grundarbete har gjorts med röjning/utjämning av mark och rensning av träd och sten. Det har blivit en fantastisk plats att besöka och njuta av. OBS! Klicka på en bild så får du större format.

Info om Hälsoträdgården

0739-11 44 33

info@brunnen.nu