Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Föreningen

Oppmanna Vånga bygdegårdsförening är en ideell förening.

 

Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening bildades 1952 och har sedan 1954 haft som uppgift att driva och förvalta Arkelstorps Brunn, dess byggnader och verksamhet. Uppgiften har under stundom varit besvärlig. Idogt arbete och målvetenhet har präglat föreningen i syfte att bevara denna historiska plats till kommande generationer.

31 jan 1952 bildades Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening. Styrelsen bestod av Torsten Nilsson, Alf Ekdahl, Olle Olsson, Bertil Persson, Zerni Andersson, Evert Björk, Sixten Nilsson.

17 nov 1953 inköptes badhusbyggnaden för en köpesumma av 5000 kr. Upprättat köpeavtal godkändes efter omröstning. Säljare: Arkelstorps Brunns Fastighetsförening.

1 jan 1954 tillträder föreningen Brunnen.