Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Arbetet i Hälsoträdgården

Vi förbereder för restaurering av stenmurar, säkerställa utsiktsplatsen, få flöde i den gamla stenlagda källan med stöd av Länsstyrelsen och Kristianstads kommun samt ett  växthus som ingår i vårt projekt ”Arkelstorps Brunn den medicinska Hälsoträdgården”

Plantering av Måbärshäck
Planlagd yta klar för plantering
Plank mot tomtgräns
Grundmurar av granitblock
Växthusets väggar färdigmurade
Säkerhetsstaketet på plats på den fina utsiktsplatsen
Nu är det fullt flöde i den gamla stenlagd brunnen
Stort tack till det duktiga gänget hos Magnus Stensättning för ert fantastiska arbete med att återställa de gamla murarna.

   Muren upp till utsiktsplatsen

    

 

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se