Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte skriftligt

Välkomna att ta del av handlingarna inför vårt årsmöte den 15 mars 2022

Ett skriftligt årsmöte innebär att vi inte kommer att träffas fysiskt

Utskick av handlingar görs där medlemmar tar del och ger synpunkter innan årsmötet sker.

Synpunkter ska inkomma senast 2022-03-14

Kontakta oss antingen via mejl eller mobil för att erhålla handlingar

Mailadress: info@brunnen.nu eller Mobil 0739-11 44 33

Styrelsen