Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte

Ett skriftligt årsmöte innebär att vi inte kommer att träffas fysiskt.

Utskick av handlingar görs där medlemmar tar del och ger synpunkter innan årsmötet sker.

Välkomna att ta del av handlingarna inför vårt årsmöte den 16 mars 2021

Kontakta oss antingen via mejl eller mobil för att erhålla handlingar.

Mailadress: info@brunnen.nu eller Mobil 0739-11 44 33

Styrelsen