Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bilder före och efter

Dokumenterade bilder för att visa hur vi byggt upp hälsoträdgården från grunden. Platsen bestod mestadels av skog och är kuperad med stora stenpartier och slänter. Allt var igenvuxet så ett stort grundarbete har gjorts med röjning/utjämning av mark och rensning av träd och sten. Vi är inte färdiga ännu, det återstår detaljer på de olika platserna, ex vis att fylla rummen med bänkar, skydd, mer växtlighet osv. men vi ser att detta har blivit en fantastisk plats att besöka och njuta av. Vi laddar upp fler bilder efterhand som orangeriet växer sig färdigt. OBS! Börja titta på bilderna från slutet, så ser ni hur det är uppbyggt från den ena platsen till den andra.

 

Utemiljö – vatten och vila
Utemiljö – björkdungen
Utemiljö – ramslök
Utemiljö – stenmur till utsiktsplats
Utemiljö – vildäng
Kastanjestaket
Kastanjestaket
Kastanjestaket
Kastanjestaket
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad
Orangeriet – under uppbyggnad

 

Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – egentillverkade fönster
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – egentillverkade fönster
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeri – under uppbyggnad
Orangeriet – takbjälken på plats
Orangeriet – takbjälken läggs på plats
Orangeriet – murning och stomme byggs upp
Orangeriet – murning och stomme byggs upp
Orangeriet – murning och stomme byggs upp
Orangeriet – murning och stomme byggs upp
Orangeriet – murning och stomme byggs upp
Orangeriet – murning och stomme byggs upp
Orangeriet
Orangeriet – murning ovan mark
Orangeriet – gjutning av bottenplattan
Orangeriet – markarbete
Orangeriet – markarbete
Orangeriet – markarbete
Orangeriet – murningsarbetet igång
Orangeriet – markarbete
Orangeriet – markarbete
Orangeriets placering utmärkt
Meditationsplats vid dammen
Meditationsplats vid dammen i skydd av bambu
Grottan, ett litet rum, med bambu och flis
Grottan som är i skydd av stenar runt om
Höjden vid utsiktsplatsen

 

Stora bambu som placerats upp vid utsiktsplatsen på höjden. En plats för stillhet och vila
Utsiktsplatsen med staket vid klippkanten
Utsiktsplatsen före ombyggnad

 

Platån klar med trappan ner
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad med gatsten till en 8:a
Platån under uppbyggnad med gatsten
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad
Platån under uppbyggnad
Platån före
Platån före ombyggnad
Fikaplats så länge….
Platsen för kommande badtunna
Syrenbersån
Syrenbersån
Stenläggning och nyplanterade syrener
Platsen för syrenbersån
Stenmuren
Stenmuren under uppbyggnad
Stenmuren under uppbyggnad
Reparation av gammal stenmur söder om orangeriet
Damm
Damm, grillplats och köksträdgård
Damm
Damm
Damm

 

Bäckfåran utgrävd

Blivande damm

Platsen för damm
Grillplats
Grillplats
Grillplats
Köksträdgården
Köksträdgården
Portal in till köksträdgården
Inramning med kastanjestaket
Köksträdgården sett från ovan med inramning av kastanjestaket
Odlingslådor i köksträdgården
Bänk och litet redskapsförråd i köksträdgården
Plank i köksträdgård
Plank mot granntomt uppförs vid köksträdgård
Förarbete med köksträdgården

Ramp/trappa

Ramp/trappa

Ramp/trappa

Ramp/trappa
Ramp/trappa
Ramp/trappa
Ramp/trappa
Ramp/trappa
Ramp/trappa
Ramp/trappa
Rullstolsramp
Ramp
Inklädnad av rampen med ekvirke
Rampen slingrar sig runt platån ner till orangeriet
Gjutning i rampen
Järnbalkar på plats i rampen
Grundarbete av ramp

 

En liten tomte tittar ut från stubben
Trädfällning
Fint virke efter trädfällning

 

 

Trädfällning
Trädfällning
Trädfällning
Trädfällning
Trädfällning
Gångstigar
Förbereder belysning
Röjning i björkdungen
Planering av stigar
Planering av stigar
Utstakning av orangeri
Infart från söder
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se